sambandsord

Sambandsord kan också kallas konjunktioner. Det är små ord som är mycket viktiga i språket. De sätter ihop ord och satser så att det blir mer ”flyt” i språket.

Conjunctions are often small but very important in langugue. I call them ”glue-words” because they make it possible to build a more complex sentences.

Klisterord

Först sambandsord som klistrar ihop satser och ord: samordnande konjunktioner.

De är inte så många:

och , men, eller, för, och så är de vanligaste konjunktionerna.

 

 

De är 5 som fingrarna på en hand!

Det finns också några som inte är lika vanliga:

utan  (används om du har inte i första satsen)

Jag dricker inte te, utan jag dricker kaffe.

samt, ty, fast,

och några som används i par:

både … och

varken…eller

De underordnande konjunktionerna är många. De kallas också bisatsinledare och inleder (börjar) alltså bisatsen. Efter bisatsinledaren kommer alltid subjektet och sedan första verbet i satsen:

bisatsinledare         subjekt              verb 1

 

Jag är trött, därför att jag jobbade över idag.

bisatsinledare                             subjekt         verb 1

Här kommer en lista på vanliga bisatsinledare:

därför att

så att

för att

trots att

att

som

om

eftersom

vad

hur

hur mycket

varför

när

där

vilken

Bisatser kan komma först , i mitten eller sist i en mening. Det kan också finnas flera bisatser i samma mening.

Om du kommer, blir jag glad. (Bisatsen först)

Jag blir glad, om du kommer. (Bisatsen sist)

Jag blir glad om du kommer för jag längtar efter dig. (Bisatsen i mitten)

Jag blir glad om du kommer så att jag kan träffa dig innan jag reser.

(tre bisatser i samma mening).

Annonser